Tillsammans är vi starka!

 

Tillsammans är vi Dalsland!

Dalslands Sparbank har en 150-årig historia av att arbeta i Dalsland i såväl goda tider som i kristider – tillsammans är vi starka, tillsammans är vi Dalsland.
Under 2020 låg naturligtvis bankens fokus på att mildra effekterna av Covid-19. Vi jobbade löpande med företag och privatpersoner som drabbats och försökte hela tiden hitta lättnader för att hantera effekterna av pandemin.

Dalslands Sparbank tog beslut och göra flera lokala satsningar.
Vänligen läs den samlade informationen nedan: 

Vi är Dalsland

Bankens fokus under våren 2020 låg på att mildra effekterna av Covid-19.

Vi jobbade löpande med företag och privatpersoner som drabbats och försökte hitta lättnader för att hantera effekterna av pandemin. Vi konstaterade att våra och samhällets åtgärder inte räckte för de företag som var hårdast drabbade, främst företag inom handel och restaurangverksamheter.

En risk som vi såg var att situationen kan komma att slå ut företag som annars är livskraftiga. Det skulle kunna få följden att orterna i våra kommuner blir utarmade och att vi får tomma lokaler.

För att i möjligaste mån hjälpa till beslutade banken som särskilt riktat stöd för bankens kunder inom de utsatta näringarna restaurang och handel att köpa in presentkort för miljonbelopp och därefter ge bort presentkorten.

Mottagare av presentkorten gick företrädelsevis till bankens kunder men också vården och andra sektorer som gör insatser för vårt Dalsland i dessa tider. På så sätt kunde vi ge handlarna och restaurangerna ett omedelbart tillskott i kassan mot löfte om en framtida leverans av varor och tjänster samtidigt som vi förbättrade villkoren för att handla lokalt för andra kundgrupper.

> 2020-04-02 Pressmeddelande: Vi är Dalsland

Vi är Dalsland!

Vi tillsammans med föreningslivet

Dalslands Sparbank är en aktiv del i föreningslivet i Dalsland. Vi är en lokalt förankrad bank som värnar om framtiden i vårt verksamhetsområde. Vi stödjer föreningslivet på olika sätt och vill med vår sponsring aktivt ta del av och stötta samhället till det bättre.

En akut risk som banken såg av effekterna av Covid-19 var att våra ideella föreningars situation med risk för minskade aktivitetsstöd, möjlig minskning av sponsorintäkter till följd av företagens problem och minskade publikintäkter vid evenemang.

Dalslands Sparbank valde därför att dubbla alla pågående sponsringsavtal för året 2020.

I dessa tider är det viktigare än någonsin att våra fritidsaktiviteter säkerställs på lång sikt och att verksamheterna kan återgå till normalt snarast efter att pandemin är över.

Det dalsländska föreningslivet ligger oss varmt om hjärtat så därför ville vi hjälpa till att säkerställa våra många fina verksamheter runt om i Dalsland.

> 2020-04-06 Pressmeddelande: Vi tillsammans med föreningslivet

Vi <3 föreningslivet

Tillsammans utvecklar vi Dalsland, del 1

I 10 år hade vi jobbat med visionen ”Tillsammans utvecklar vi Dalsland” och utvecklade bygden med både små och stora idéer och projekt.

Ansökningstid: 2020-02-03 till 2020-03-08

Stort tack för alla spännande och intressanta ansökningar som har kommit in – nu är det klubbat och klart. Totalt beviljades 43 stycken ansökningar, från hela vårt verksamhetsområdet som ska få dela på 1 340 000kr.

> 2020-05-01 Beviljade ansökningar

Tillsammans utvecklar vi Dalsland!

Tillsammans utvecklar vi Dalsland, del 2

Dalslands Sparbank har under våren 2020 jobbat med att mildra de ekonomiska effekterna av Covid-19 och dess påverkan på bankens verksamhetsområde.

Vi jobbade löpande med företag och privatpersoner som drabbats och försökte hitta lättnader för att hantera effekterna av pandemin.

Men vi stannade inte där. Vi följde utvecklingen och såg att det fanns ett större behov.

Det fanns flera föreningar och ideella sammanslutningar i bankens verksamhetsområde som behövde stöttning och som har en viktig del i samhället. Vi beslutade därför att öppna upp för en ansökningsperiod till – Tillsammans utvecklar vi Dalsland Del 2.

Mellan den 14 maj till den 11 juni 2020 hade föreningar och andra ideella sammanslutningar som drabbats av negativa ekonomiska effekter av Covid -19 möjlighet att ansöka om ett ekonomiskt stöd till sin verksamhet. Denna satsning gick främst till föreningar och ideell verksamhet som inte tidigare fått del av något stöd från Dalslands Sparbank.

> 2020-05-14 Pressmeddelande: Vi fortsätter satsa

> 2020-06-24 Pressmeddelande: Vi har ett beslut

> 2020-06-24 Beviljade ansökningar

Tillsammans är vi starka – Tillsammans utvecklar vi Dalsland!