Tillsammans är vi starka!

 

Tillsammans är vi Dalsland!

Dalslands Sparbank har en 150-årig historia av att arbeta i Dalsland i såväl goda tider som i kristider – tillsammans är vi starka, tillsammans är vi Dalsland. Just nu ligger naturligtvis bankens fokus på att mildra effekterna av Covid-19 härjningarna. Vi jobbar löpande med företag och privatpersoner som drabbats och försöker hitta lättnader för att hantera effekterna av pandemin.

På grund av den rådande allvarliga situationen kring Covid-19 har Dalslands Sparbank tagit beslut och gör lokala satsningar.
Vänligen läs den samlade informationen nedan: 

Tillsammans utvecklar vi Dalsland, del 2

Dalslands Sparbank har under våren jobbat med att mildra de ekonomiska effekterna av Covid-19 och dess påverkan på bankens verksamhetsområde.

Vi jobbar löpande med företag och privatpersoner som drabbats och försöker hitta lättnader för att hantera effekterna av pandemin.

Men vi stannar inte där. Vi har följt utveckling och ser att det finns ett större behov.

Det finns flera föreningar och ideella sammanslutningar i bankens verksamhetsområde som behöver stöttning just nu och som har en viktig del i samhället. Vi har därför beslutat att öppna upp för en ansökningsperiod till – Tillsammans utvecklar vi Dalsland Del 2.

Mellan den 14 maj till den 11 juni har föreningar och andra ideella sammanslutningar som drabbats av negativa ekonomiska effekter av Covid -19 möjlighet att ansöka om ett ekonomiskt stöd till sin verksamhet. Denna satsning kommer främst att gå till föreningar och ideell verksamhet som inte tidigare fått del av något stöd från Dalslands Sparbank.

> 2020-05-14 Pressmeddelande: Vi fortsätter satsa

> 2020-06-24 Pressmeddelande: Vi har ett beslut

> 2020-06-24 Beviljade ansökningar

Tillsammans är vi starka – Tillsammans utvecklar vi Dalsland!

Tillsammans utvecklar vi Dalsland, del 1

I 10 år har vi jobbat med visionen ”Tillsammans utvecklar vi Dalsland” och utvecklat bygden med både små och stora idéer och projekt.

Varje år sätter vi av en del från vår vinst som vi fördelar vidare till idrott, kultur, föreningsliv, skola och annat som skapar livskvalitet och trivsel i vårt Dalsland.

Ansökningstid: 2020-02-03 till 2020-03-08

Stort tack för alla spännande och intressanta ansökningar som har kommit in – nu är det klubbat och klart. Totalt beviljades 43 stycken ansökningar, från hela vårt verksamhetsområdet som ska få dela på 1 340 000kr.

> 2020-05-01 Beviljade ansökningar

Tillsammans utvecklar vi Dalsland!

Vi tillsammans med föreningslivet

Dalslands Sparbank är en aktiv del i föreningslivet i Dalsland. Vi är en lokalt förankrad bank som värnar om framtiden i vårt verksamhetsområde. Vi stödjer föreningslivet på olika sätt och vill med vår sponsring aktivt ta del av och stötta samhället till det bättre.

En akut risk som banken ser just nu av effekterna av Covid-19 är att våra ideella föreningars situation med risk för minskade aktivitetsstöd, möjlig minskning av sponsorintäkter till följd av företagens problem och minskade publikintäkter vid evenemang.

Dalslands Sparbank kommer därför att dubbla alla pågående sponsringsavtal för året 2020.

I tider som dessa är det viktigare än någonsin att våra fritidsaktiviteter säkerställs på lång sikt och att verksamheterna kan återgå till normalt snarast efter att pandemin är över.

Det dalsländska föreningslivet ligger oss varmt om hjärtat så därför hjälper vi till att säkerställa våra många fina verksamheter runt om i Dalsland.

Föreningar som har pågående sponsringsavtal med Dalslands Sparbank uppmanas att skicka en extra faktura på samma belopp som föreningens årssponsring till banken enligt ordinarie rutiner och märka denna med ”Extra stöd till följd av Covid-19 2020”.

> 2020-04-06 Pressmeddelande: Vi tillsammans med föreningslivet

Vi <3 föreningslivet

Vi är Dalsland

Just nu ligger naturligtvis bankens fokus på att mildra effekterna av Covid-19 härjningarna.

Vi jobbar löpande med företag och privatpersoner som drabbats och försöker hitta lättnader för att hantera effekterna av pandemin. Vi måste dock konstatera att våra och samhällets åtgärder hittills inte räcker för de företag som är hårdast drabbade, främst företag inom handel och restaurangverksamheter.

En risk som vi ser är att den nuvarande situationen kan komma att slå ut företag som annars är livskraftiga. Det skulle kunna få följden att orterna i våra kommuner blir utarmade och att vi får tomma lokaler.

För att i möjligaste mån hjälpa till så kommer banken som särskilt riktat stöd för bankens kunder inom de utsatta näringarna restaurang och handel därför att köpa in presentkort för miljonbelopp och därefter ge bort presentkorten.

Mottagare av presentkorten blir företrädelsevis bankens kunder men också vården och andra sektorer som gör insatser för vårt Dalsland i dessa tider. På så sätt ger vi handlarna och restaurangerna ett omedelbart tillskott i kassan mot löfte om en framtida leverans av varor och tjänster samtidigt som vi förbättrar villkoren för att handla lokalt för andra kundgrupper.

Vi kommer löpande uppdatera denna information

> 2020-04-02 Pressmeddelande: Vi är Dalsland

Vi är Dalsland!